Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Нотариус Нови Пазар

Кантората на нотариус с регистрационен номер 690 Тонка Славова се намира в град Нови Пазар. Нотариусът има следния район на действие: общини Нови Пазар, Каолиново, Каспичан и Никола Колзево.

НОТАРИУС 690 ТОНКА СЛАВОВА РАЙОН НОВИ ПАЗАР

Нотариус Тонка Славова е нотариус с район на действие района на Районен съд – Нови пазар, вписана в регистъра на Нотариалната камара под номер 690 съгласно заповед на министъра на правосъдието № СД – 05-93/25.06.2015 г. През 2005 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2007 г. до 2010 г. е младши съдия в Софийски градски съд, а от 2010 до 2015 година е районен съдия в Районен съд – Провадия. Владее отлично английски и френски език.


Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

НОТАРИУС НОВИ ПАЗАР

Тонка Славова е Нотариус за град Нови пазар с население 12251 човека и площ 40 км2. град Нови пазар се намирна в община Нови Пазар с население 19391 човека и площ 318 км2. Нови пазар е град в област Шумен. Североизточна България. град Нови пазар е административен и стопански център на едноименната Нови Пазар. Намира се на надморска височина 126 м. Община Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с развита икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. В община Нови Пазар в която влиза и град Нови пазар където нотариус Тонка Славова предоставя своите нотариални услуги.Калкулатор нотариални такси Нови ПазарДанък добавена стойност 20%:0 лв.
Калкулиране на местни данъци и такси
Местни данъци и такси за община :0лв.
Общо:0лв.


Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.