Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Контакти на нотариална кантора Тонка Славова рег. № 690 с район на дествие РС Нови Пазар


Офис на нотариус 690 в град Нови Пазар

За да изпратите запитване към нотариалната кантора моля полълнете всички полета. Всички полета са задължителни и се попълват на кирилицаКонтакти с нотариус Тонка Славова Работно време на нотариус 690
GSM: 0878690700 всеки работен ден
GSM: 0878690730 От 8:30 до 17 часа
Email: notarius690@abv.bg Нотариус 690 работи в събота от 10 до 14 часа.
В неделя след предварителна уговорка
Въведете коректно информацията на съобщението

Въведете името си. Грешка при изпращането на поща: * Попълнете валиден пощенски адрес. Проверете за грешки.

Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.