Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Нотариуси град Нови Пазар новини

Новина за нотариус 690: Ново работно време на Нотариалната кантора

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2022-03-02

Нотариалната кантора на нотариус Тонка Славова е с ново работно време: от понеделник до петък от 8.30 до 17 часа и събота от 10 до 14 часа.


Новина за нотариус 690: Сменен адрес на нотариалната кантора

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2022-03-02

Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че нотариалната кантора се премести на нов адрес – гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 18 – срещу съдебната палата.


Новина за нотариус 690: Обикновени нотариални услуги и такси на нотариус

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2016-04-01

Публикувани са таксите и тарифите на Нотариус 690 Тонка Славова за обикновените нотариални услуги. Обхващащи следните общини, райони и населени места: Нови Пазар, Каолиново, Каспичан и Никола Козлево. Хората от тези общини при нужда могат да се възползват от услугите на нотариуса.


Новина за нотариус 690: Пояснение на тарифата за нотариални дейности

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2016-02-22

Всички нотариуси, както и държавните органи (съдиите по вписванията, кметствата), които извършват нотариални действия, работят по една и съща тарифа, утвърдена от Министерския съвет, в сила от от 1 юли 2009 г. В закона и тарифата са упоменати два вида документи – с материален интерес и без материален интерес (пълномощни, декларации, свидетелства). Материалният интерес – това е цената по сделката при покупко-продажба или данъчната оценка при дарение. При сделки тези такси се определят винаги по закона и тарифата като се изчисляват върху материалния интерес.


Новина за нотариус 690: Отваряне на нотариалната кантора и работно време

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2016-02-01

Нотариалната кантора на нотариус с регистрационен номер 690 в град Нови Пазар Тонка Славова отвори врати за клиенти със следното работно време: всеки работен ден от 9 до 17 часа.


Новина за нотариус 690: Общини Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново могат да се възползват от услугите на Нотариус 690

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2016-01-28

Жителите, жиевещи в следните общини: община Нови пазар, община Каспичан, община Никола Козлево и община Каолиново могат да се възползват от услугите на Нотариус Тонка Славова. За удобство на гражданите на страницата са публикувани населените места, попадащи в съответните общини и района на действие на Нотариуса.


Новина за нотариус 690: Десет нови нотариуси ще заработят в Шуменска област

Notarius Novi 690 Pazar tarifi i komisionni

2016-01-25

Десет нови нотариуси ще заработят в Шуменска област. В Нови пазар свободните места за нотариуси се заемат от: Калоян Павлов Янакиев, Тонка Мирославова Славова, Мариела Руменова Стаменова. Това стана ясно от публикувания на сайта на Министерството на правосъдието протокол от завършилия конкурс за нотариуси.


Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.