Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Общини и район на Нотариус 690

Нотариус в град Нови Пазар Тонка Славова с регистрационен номер 690 с район на действие град Нови Пазар и общини: Нови Пазар, Каолиново, Каспичан и община Никола Козлево. В тези общини влизат следните населени места:

Нотариални услуги в община Нови пазар

В община Нови Пазар влизат следните села и градове. Жителите на тези населени места могат да потърсят нотариалните услуги на нотариус 690 Тонка Славова:

Нотариус с район на действие град Нови Пазар община Нови Пазар
Нотариус с район на действие община Нови Пазар

Нотариални услуги в община Каспичан

В община Каспичан влизат следните села и градове. Жителите на тези населени места могат да потърсят нотариалните услуги на нотариус 690 Тонка Славова:

Нотариус с район на действие град Каспичан община Каспичан
Нотариус с район на действие община Каспичан

Нотариални услуги в община Никола Козлево

В община Никола Козлево влизат следните села и градове. Жителите на тези населени места могат да потърсят нотариалните услуги на нотариус 690 Тонка Славова:

Нотариус с район на действие град Нови Пазар община Никола Козлево
Нотариус с район на действие община Никола Козлево

Нотариални услуги в община Каолиново

В община Каолиново влизат следните села и градове. Жителите на тези населени места могат да потърсят нотариалните услуги на нотариус 690 Тонка Славова:

Нотариус с район на действие град Каолиново община Каолиново
Нотариус с район на действие община Каолиново

Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.

Полезни линкове: Община Нови Пазар